Makrokód ANDREA je program vyvíjený v ÚJV od roku 2005. Slouží k výpočtům projektování a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek reaktorů VVER. Program je standardizován podle vyhlášky VDS-030 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro analýzy rektorů VVER-1000.

Program řeší dvougrupovou difúzní rovnici pomocí moderní nodální metody, která zaručuje dostatečnou přesnost a rychlost výpočtů. Umožňuje pracovat s libovolnou axiální nodalizací, výpočty je možno provádět alternativně v jedné šestině aktivní zóny nebo celozónově. Program má jednoduché vstupní soubory s volným formátem a s možností využití šablon pro efektivní práci.

Flexibilita a automatizace

ANDREA nabízí širokou škálu integrovaných výpočetních sekvencí, např. pro výpočty koeficientů reaktivity, váhy regulačních tyčí a automatické hledání konce kampaně. Průběh výpočtu je možné ovládat velmi detailně a lze měnit všechny výpočetní parametry bez nutnosti výpočet opakovat, včetně přechodu mezi celozónovým a šestinově symetrickým výpočtem. K efektivitě práce s ANDREou přispívá i jednoduchá a expresivní stavba vstupních souborů s možností používání šablon.

Integrovaný systém přípravy dat

Pro přípravu makroskopických dat je k dispozici robustní infrastruktura parametrizující výsledky výpočtů vhodným mikrokódem do jednoduše použitelné knihovny. Je připravena sada nástrojů pro zpracování výsledků kódu HELIOS, nicméně flexibilní architektura knihoven umožňuje případně využít i jiné výpočetní nástroje. Uživatelská náročnost přípravy dat je minimalizována při použití grafického uživatelského rozhraní QUADRIGA.

Přehledné výstupy

Výstupní soubory jsou ve formátu XML, což umožňuje jejich snadné automatické zpracování (např. pro rutinní bezpečnostní analýzy). K dispozici je vestavěný modul ASTRID, který převádí výstup do grafické a uživatelsky pohodlné podoby ve formátu HTML. Na kód ANDREA navazuje uživatelské rozhraní pro projektování vsázek ADÉLA, které umožňuje efektivní návrh překládek v grafickém prostředí systémem point-and-click.