SCORPIO-VVER, monitorovací systém aktivní zóny jaderného reaktoru, slouží ke sledování a vyhodnocování parametrů primárního okruhu reaktoru a ke kontrole provozních a bezpečnostních limitů aktivní zóny.

Jedná se o pokročilý, redundantní softwarový systém bez akčních členů na technologii, který zajišťuje trvalé monitorování aktivní zóny a tím výrazně přispívá k bezpečnému, spolehlivému a efektivnímu provozu jaderné elektrárny.

Dodavatelem a servisní organizací monitorovacího systému aktivní zóny reaktoru SCORPIO-VVER je Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.