Program ADÉLA slouží jako podpůrný nástroj pro projektování a ruční optimalizaci palivových vsázek. Jedná se o náročnou činnost, vyžadující souběžnou optimalizaci sortimentu čerstvého paliva a optimalizaci jeho rozmístění v aktivní zóně reaktoru. ADÉLA slouží jako nadstavba programů ANDREA a QUADRIGA umožňující zjednodušení uvedených činností díky přehlednému grafickému uživatelskému rozhraní, automatizaci redundantních činností a automatizaci zpracování výsledků a kontroly nepřekročení limitujících parametrů pro provoz paliva a aktivní zóny.

ADÉLA umožňuje:

  • vytváření knihoven pro kód ANDREA
  • tvorbu vstupních souborů programu ANDREA
  • spouštění výpočtů programu ANDREA
  • zobrazování a vyhodnocování výsledků programu ANDREA