Softwarové nástroje vyvíjené ORF

Makrokód pro neutronově-fyzikální výpočty aktivní zóny jaderných reaktorů.

Systém monitorování aktivní zóny.

Grafické uživatelské rozhraní pro automatizaci přípravy knihoven jaderných dat.

Nástroj pro automatizovanou optimalizaci palivových vsázek reaktorů VVER-440.

Vizuální nástroj pro projektování vsázek a automatizaci práce s kódem ANDREA.

Nástroj pro automatickou tvorbu popisu geometrie pro mikrokód HELIOS z vektorových výkresů.

Nástroj pro automatizovanou optimalizaci palivových vsázek nové generace pro reaktory VVER-1000 a VVER-440.