Programový systém OPTIMAL je základním nástrojem pro projektování a optimalizaci překládek paliva reaktorů VVER-440, vyvinutým na zakázku a pro potřeby JE Dukovany (dále EDU). Od vzniku jeho první verze roku 1994 je průběžně rozšiřován o nové funkční možnosti a zdokonalován z hlediska uživatelského komfortu.

V zásadě se jedná o software (dále SW) z „ekonomické“ oblasti, jehož primárním úkolem je minimalizace palivové složky výrobních nákladů jaderné elektrárny (dále JE) při splnění daných provozních požadavků, tj. především při dosažení plánovaných délek provozních cyklů resp. objemů produkce energie. Pomocí něj projektované palivové překládky musí samozřejmě respektovat určitá omezení související s jadernou bezpečností, a to zejména platné limity pro nerovnoměrnosti rozložení výkonu v aktivní zóně. Na druhé straně ovšem vlastní analýzy prokazující splnění těchto bezpečnostních kritérií jsou prováděny jinými SW prostředky, takže systém OPTIMAL není a nemusí být řazen mezi SW významný pro jadernou bezpečnost; nicméně, podmínkou jeho užitečnosti pro JE je přijatelnost odchylek jím produkovaných výsledků od výsledků zmíněného licencovaného (standardizovaného) SW.