Tvorba geometrických vstupů pro HELIOS je, zvláště pro nepravidelné systémy (např. radiální reflektor reaktoru), značně náročnou činností. Definice složitějších struktur a jejich rozdělení do dostatečně jemné výpočetní sítě je zdlouhavým procesem, který je velmi náchylný k chybám a při sebemenší úpravě geometrie je nutno celý popis přepracovat.

KIRKÉ umožňuje definovat geometrii vektorovým výkresem (ve vhodném CAD programu) a vstupní data pro HELIOS následně generuje automaticky, navíc s rozdělením podle uživatelem určené pravidelné (čtvercové nebo trojúhelníkové) sítě.