Provozovatelé jaderných elektráren čelí soustavnému tlaku na redukci provozních nákladů. Provoz jaderných reaktorů není výjimkou, i zde se neustále hledají cesty lepšího využití jaderného paliva se současným splněním všech požadavků na bezpečnost. Návrh akceptovatelných palivových vsázek splňujících všechny tyto limity je velice komplexní problém. Software LPOpt vyvinutý v ÚJV může pomoci tento problém řešit.

LPOpt hlavní vlastnosti:

  • LPOpt je software vyvinutý v ÚJV pro rychlou, robustní, flexibilní a spolehlivou optimalizaci palivových vsázek maximalizující využití paliva a nejlepší možné splnění provozních a bezpečnostních limitů.
  • LPOpt je založen na moderní kombinatorické verzi algoritmu EDA (Estimation of Distribution Algorithm) společně s unikátním vícekriteriálním pareto optimálním konceptem vyvinutým v ÚJV pro hledání akceptovatelných (sub-optimálních, resp. nejlepších možných) palivových vsázek uživatelem zadaného sortimentu palivových souborů.
  • LPOpt je velice robustní, je navržen s minimálním počtem řídících vnitřních parametrů optimalizátoru, zadávaných uživatelem. Jednou nalezené nastavení těchto parametrů pro daný typ optimalizační úlohy (typ aktivní zóny, sortiment paliva, sada parametrů odezev a omezujících podmínek) zůstává neměnné pro všechny následující optimalizace.
  • LPOpt je velice flexibilní, je schopen akceptovat velice obecné, uživatelem definované, omezující podmínky na parametry odezev aktivní zóny, restrikce na pozici-typ-rotaci použitých palivových souborů a množinu výchozích vsázek pro výrazné zlepšení konvergence optimalizačního procesu na základě expertních znalostí uživatele.
  • LPOpt je velice efektivní a jednoduše použitelný vícekriteriální optimalizátor standardně využívající externí neutronicko-fyzikální makro-kód ANDREA v režimu „black-box“ s využitím paralelizace pro 2D (rychlé), resp. 3D (přesné) přepočty uživatelem definovaných parametrů odezev palivových vsázek.
  • LPOpt je velice spolehlivý, je schopen nacházet akceptovatelné palivové vsázky na základě vyhodnocení odezev miliónů testovacích vsázek za hodinu, které splňují bezpečnostní limity a další uživatelem zadaná omezení a restrikce.
  • LPOpt je schopen nacházet akceptovatelné (sub-optimální) palivové vsázky ve dvou základních režimech: fixní prohledávání – počet palivových souborů je stejný jako počet pozic aktivní zóny; rozšířené prohledávání – počet palivových souborů je větší, než počet pozic aktivní zóny.
  • LPOpt byl vyvinut v ÚJV jako unikátní výpočetní nástroj pro podporu střední části palivového cyklu s jednoduchým a efektivním uživatelským rozhraním, poskytující uživateli okamžitou výhodu.