Oddělení reaktorové fyziky a podpory palivového cyklu

Oddělení reaktorové fyziky a podpory palivového cyklu (ORF) se zabývá výzkumem, vývojem a poskytováním služeb v oblasti střední části palivového cyklu. Naše činnost pokrývá zejména optimalizaci, projektování a bezpečnostní hodnocení palivových vsázek, monitorování aktivní zóny, analýzy kritičnosti a stínění a výpočty isotopického složení použitého jaderného paliva. Vedle realizace analýz a vývoje metodik je významnou činností ORF vývoj softwarových nástrojů pro neutronově-fyzikální výpočty, vývoj a dodávka monitorovacích systémů aktivní zóny a vývoj komplexních systémů pro návrh palivových vsázek. Kromě podpory provozu stávajících jaderných elektráren jsme aktivní i v oblasti výzkumu a vývoje reaktorů generace IV a výzkumu pokročilých palivových cyklů.

Novinky z ORF

2. 5. 2011
PIE Benchmark (ISTC #3958)
V rámci aktivit mezinárodního konsorcia na měření vzorků vyhořelého paliva VVER-440 v Dimitrovgradu (projekt ISTC #3958), jehož je ORF ÚJV lídrem, jsme na pravidelném jednání AER grupy E publikovali specifikaci benchmarku vhodnou k simulaci současnými výpočetními metodami.
9. 2. 2011
ANDREA rozšířena o podporu VVER-440
Doplněním možnosti posunu palivových souborů a tím umožnění výpočtů v reaktorech s regulačními kazetami (HRK) se možnosti makrokódu ANDREA rozšiřují o výpočty reaktorů typu VVER-440. Nová funkcionalita je do programu integrována tak, že definice regulačních orgánů a práce s nimi je pro uživatele v podstatě identická jako u regulace pomocí klastrů.